Zaujímavosti

Rôzne zaujímavosti do sveta auto-moto, ktoré si bežný človek možno neuvedomí, alebo nevníma ich dopad pre bežných motoristov. Zaujímavosti sú písané na základe osobných skúseností autora v danej problematike vrátane vysvetlenia príčin a dôsledkov.